Fusalp Hangzhou Tower

Area:102.7 sqm
Time:2020.10
City:Hangzhou, China
Team:Dillon Garris x DESFA